Blog / Dinh dưỡng BMI / Sự khác biệt về chủng tộc trong chỉ số BMI và nguy cơ bệnh tật