Chính sách bảo mật
Cập nhật mới nhất: 01/08/2021
Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website www.metropoleclinic.com bao gồm: email, điện thoại, tên, tên công ty của khách hàng. Đây là các thông tin mà MetroPole Clinic cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để MetroPole Clinic liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
Chúng tôi thu thập cho các mục đích sau: Để cung cấp Dịch vụ hoặc tính năng mà khách hàng yêu cầu;
 • Để cung cấp Dịch vụ hoặc tính năng mà khách hàng yêu cầu;
 • Để cung cấp nội dung theo đối tượng khách hàng và khuyến nghị dựa vào các hoạt động trong quá khứ của khách hàng trên dịch vụ của chúng tôi;
 • Để đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi (kể cả hỏi ý kiến của Khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi cũng như thực hiện khảo sát về khách hàng);
 • Để hiểu cách mọi người sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi để Chúng tôi có thể cải tiến và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.
 • Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu, hộp thư điện tử của mình (nếu có). Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho MetroPole Clinic về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
  Phạm vi sử dụng thông tin
  Cung cấp các dịch vụ đến các khách hàng.
  Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi giữa khách hàng và MetroPole Clinic. Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
  Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong trường hợp đặc biệt.
  Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch ngoài dịch vụ của MetroPole Clinic.
  Trong trường hợp có yêu cầu có pháp luật: MetroPole Clinic có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện Kiểm sát, Tòa án, Cơ quan Công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.