Chăm sóc giảm nhẹ

Hiểu về Chăm sóc giảm nhẹ

Y học hiện đại ngày nay tập trung ngày càng nhiều vào bệnh tật, các cơ quan, phân tử, đôi khi quên sự đau khổ con người đang phải chịu đựng và cái chết, thân nhân họ cũng phải chịu đau khổ. Chăm sóc giảm nhẹ khắc phục cho Y học hiện đại đang cố gắng đạt được những thành tựu nhưng đôi khi bỏ qua sự đau khổ của con người. Điều này đang nhức nhối và xã hội đã sẵn sàng để thay đổi! Hãy hiểu về Chăm sóc giảm nhẹ để giúp xã hội thay đổi và cho những bệnh nhân cần được chăm sóc giảm nhẹ cơ hội được sống hạnh phúc hơn.

Phòng khám Chăm sóc giảm nhẹ

Nguyên tắc chăm sóc giảm nhẹ tại Metropole là cập nhật hướng tiếp cận nhân văn nhất của Chăm sóc giảm nhẹ trên Thế giới. Chăm sóc giảm nhẹ được tiến hành ngay từ khi phát hiện bệnh và tiếp tục duy trì trong suốt quá trình diễn biến của bệnh. Phối hợp với các biện pháp điều trị đặc hiệu. Tăng cường việc tuân thủ các phương pháp điều trị đặc hiệu và giảm bớt tác dụng không mong muốn của các phương pháp điều trị đó. Hỗ trợ người bệnh sống tích cực đến cuối đời.

Các chương trình chăm sóc giảm nhẹ

Chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho những nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ cụ thể và những điều kiện sức khỏe đặc biệt của bệnh nhân ung thư, đột quỵ, mắc bệnh nan y, đau mãn tính, AIDS v.v… và chăm sóc cho bệnh nhân có cuộc sống tốt đẹp hơn cho đến cuối đời.