Chương trình chăm sóc ung thư đặc biệt

Đây là chương trình tập trung vào bệnh nhân. Các bác sĩ chuyên khoa ung thư của Phòng khám Metropole cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân, toàn diện cho những người mắc bệnh ung thư. Chúng tôi cam kết tập trung vào không chỉ nhu cầu y tế mà còn nhu cầu cá nhân, không chỉ chăm sóc bệnh nhân mà còn hỗ trợ thông tin và hướng dẫn người nhà bệnh nhân.

Đối với chương trình này chúng tôi giải quyết các câu hỏi y tế, các nhu cầu chưa được đáp ứng của bệnh nhân và người nhà đối với các liệu pháp điều trị tiêu chuẩn. Chúng tôi hợp tác với các đơn vị nghiên cứu Quốc tế, ứng dụng các phương pháp chăm sóc ung thư mới và phù hợp nhất, tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ dẫn của các Hiệp hội ung thư Quốc tế, nhằm giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng của bệnh nhân ung thư.

Các chuyên gia ung thư của chúng tôi là những chuyên gia có kinh nghiệm ứng dụng các kỹ thuật điều trị ung thư mới nhất, hiệu quả nhất. Chương trình chăm sóc ung thư đặc biệt là một phương pháp thực hành tổng hợp, với nhiều chuyên gia thường xuyên làm việc cùng nhau và gặp gỡ để thảo luận về các trường hợp. Điều này đảm bảo rằng bạn nhận được sự chăm sóc có tính đến tất cả các nhu cầu và mối quan tâm của bạn. Nhóm chăm sóc của bạn cân nhắc cẩn thận tất cả các lựa chọn điều trị của bạn để tạo ra một kế hoạch được cá nhân hóa cho bạn.