Quyền & Chính sách dành cho người bệnh

Quyền của người bệnh

 • Được khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc kịp thời, tận tình chu đáo
 • Được khám/đánh giá đầy đủ về tình trạng sức khỏe và nhu cầu y tế.
 • Được khám, chữa bệnh kịp thời; theo dõi và chăm sóc liên tục.
 • Được khám chữa bệnh bằng phương pháp an toàn, hiệu quả; phù hợp với tình trạng bệnh tật và nhu cầu của người bệnh.
 • Được tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh; Được lựa chọn hoặc từ chối khám bệnh, chữa bệnh.
 • Được phản hồi và góp ý về dịch vụ y tế và các dịch vụ khác của bệnh viện.
 • Được tôn trọng, hỗ trợ về việc đánh giá và kiểm soát đau.
 • Được lựa chọn người đại diện để thực hiện và bảo vệ quyền, nghĩa vụ của người bệnh.
 • Được ưu tiên theo chính sách và quy định.
 • Được hỗ trợ tiếp cận sử dụng các dịch vụ y tế ngoài bệnh viện.
 • Được tôn trọng các giá trị và niềm tin cá nhân
 • Được tôn trọng, đối xử công bằng, lịch sự.
 • Được tôn trọng quyền riêng tư, các nhu cầu tình cảm, xã hội, văn hóa, tín ngưỡng.
 • Được bảo mật các thông tin cá nhân và thông tin y tế.
 • Được bảo vệ an toàn
 • Được bảo vệ khỏi sự xâm hại thân thể.
 • Được bảo vệ khỏi những rủi ro, được hỗ trợ bảo quản tài sản.
 • Được cung cấp dịch vụ y tế đảm bảo về chất lượng dịch vụ và an toàn người bệnh
 • Được cung cấp thông tin
 • Được bác sĩ tư vấn, giải thích đầy đủ về tình trạng bệnh tật, hướng điều trị, giải pháp thay thế, khả năng thành công, phục hồi, hậu quả nếu không điều trị và những rủi ro có thể xảy ra.
 • Được thông báo và giải thích đầy đủ về các chi phí y tế ước tính
 • Thông tin truyền tải bằng ngôn ngữ dễ hiểu để người bệnh, thân nhân đưa ra quyết định (đồng ý hoặc không đồng ý) trước khi thực hiện mọi dịch vụ chăm sóc y tế.
 • Được biết tên bác sỹ và các nhân viên y tế có trách nhiệm điều trị, chăm sóc.
 • Được cung cấp thông tin về loại thuốc được chỉ định, tác dụng thông thường và tác dụng không mong muốn.
 • Được tư vấn, giáo dục sức khỏe
 • Được hướng dẫn về cách thức góp ý về chất lượng dịch vụ bệnh viện.

Nghĩa vụ của người bệnh và thân nhân

 • Cung cấp chính xác các thông tin cho nhân viên y tế phụ trách và chịu trách nhiệm về những thông tin khai báo.
 • Chấp hành các quy định của bệnh viện,
 • Hợp tác với nhân viên y tế trong quá trình thực hiện khám bệnh, chữa bệnh..
 • Chi trả toàn bộ viện phí theo đúng quy định của bệnh viện.
 • Tôn trọng nhân viên y tế và quyền lợi của những người bệnh khác.
 • Tự bảo vệ các tài sản, vật dụng cá nhân và các tài sản của bệnh viện khi được giao.
 • Chịu trách nhiệm khi từ chối hoặc không tuân thủ đi